Görme Engelli Bireyler Destek Eğitimi

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitimi
Dil Konuşma Bozuklukları Destek Eğitimi

Görme yetersizliği, görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu ifade etmektedir.

Yasal ve eğitsel tanım olarak bu durum ikiye ayrılır:

Görme engeli olan birey, görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenir, mutlaka kabartma yazının (Braille alfabesi) ya da konuşan kitapların kullanımına ihtiyaç duyar.

Az gören birey ise, büyütücü araçlar yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyal ile okuyabilir.

Doğuştan görme engelli olan bireyler, ayakta dururken ya da otururken ileriye ya da geriye sallanma, (yüzünün önünde) parmaklarını ya da ellerini sallama, parmakları ile gözlerini ovuşturma gibi amaç dışı hareketler gösterebilir. Görme engelli bireylerin kavramsal gelişimde ya da bilişsel yeteneklerinde gecikme gözlenebilir, özellikle soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız olabilirler.

gorme-engelli-bireyler-destek-egitimi

Bu bireyler görme yetersizliğinden kaynaklanan eksikleri diğer duyu organlarını kullanarak telafi etmeye çalışırlar, dikkat yoğunlaştırma, ince ayrıntıları fark etme yetenekleri gelişmiştir. Sosyal faaliyetlerle ve müzikle ilgilidirler. Bedensel ve zihinsel gelişimlerinde ise farklılık vardır. Bağımsız hareket edebilme becerileri sınırlıyken algısal motor ve bilişsel gelişimde gecikme görülebilir. İletişim kurarken yüz ifadesini değiştirmede güçlük çekebilirler ve gören bireylerle konuşurken ilgisizmiş gibi görünebilirler.

Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ile bireylerin,

Temel yaşam becerileri kazanmaları,
Bağımsız hareket edebilmeleri,
Sosyal gelişimlerini sağlamaları,
Bilişsel hazırlık ve akademik becerilerini geliştirmeleri,
Günlük yaşam, özbakım becerileri kazanmaları,
Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri,
İletişim becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Detaylı Bilgi Al

wharsspp
TELEFON
Call Now Button